Kompleksowe usługi
związane z pracami
elektrycznymi

Prace elektryczne, w tym:

• INSTALACJE ELEKTRYCZNE

• INSTALACJE ODGROMOWE

• INSTALACJE OŚWIETLENIA

• INSTALACJE ODGROMOWE

• MONTAŻ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH

• POMIARY ELEKTRYCZNE

• LINIE KABLOWE ZASILAJĄCE

• USUWANIE AWARII

• SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY